Hoppa direkt till innehållet

Miljö- och byggnämnden

Information om behandling av personuppgifter inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområden

Enligt Dataskyddsförordningen är miljö- och byggnämnden, i egenskap av ansvarig nämnd för miljö- och byggförvaltningen, ansvarig för hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhetsområden:

 • Mät och kart
 • Plan
 • Bygg
 • Miljöskydd
 • Hälsoskydd
 • Livsmedel

Miljö- och byggförvaltningens verksamheter får bara använda personuppgifter som är nödvändiga för den så kallade ”behandlingen”. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns ett register som exempelvis redovisar vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifterna hanteras, vilket lagstöd/rättighet nämnden har för behandlingen, hur länge personuppgifterna sparas alternativt tas bort, med mera.

Miljö- och byggnämnden är skyldig att informera dig som är registrerad om bland annat varför, hur och med vilket lagstöd dina uppgifter används.

De register som används inom verksamhetsområdena innehåller uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, personnummer, adress, telefon, ev. medsökande, diarienummer, med mera.

Exempel på register:

 • Ärenden enligt livsmedelslagstiftningen
 • Bostadsanpassning
 • Mätningsuppdrag
 • Miljötillsyn
 • Bygglovsansökan/-anmälan
 • Kart-, register- och mätningsbeställning
 • Lantbruksinspektion