Hoppa direkt till innehållet

Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen

Information om behandling av personuppgifter inom kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde

Enligt dataskyddsförordningen är kommunstyrelsen, i egenskap av ansvarig nämnd för kommunledningsförvaltningen, ansvarig för hanteringen av personuppgifter inom följande enheters verksamhetsområden:
Ekonomi- och kansliavdelning, IT-avdelning, kommunikationsavdelning, personalavdelning och planeringsavdelning.

Kommunstyrelsens verksamheter får bara använda personuppgifter som är nödvändiga för den särskilda så kallade ”behandlingen”. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns ett register som redovisar vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, vilket lagstöd/rättighet nämnden har för behandlingen, hur länge personuppgifterna sparas eller när de tas bort med mera.

Kommunstyrelsen är skyldig att informera dig som är registrerad om bland annat varför, hur och med vilken rättighet som dina uppgifter används.

De register som används inom verksamhetsområdena innehåller uppgifter som till exempel personnummer, adress, telefon.

Exempel på register:

  • E-postkatalog för anställda, elever och förtroendevalda
  • Personalregister på anställda och förtroendevalda
  • Företagsregister
  • Växelsystem
  • Faktureringsuppgifter
  • Avtal
  • Sociala medier
  • Webbplats