Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kamerabevakning

Älmhult kommun kameraövervakar delar av kommunens offentliga platser och byggnader. Övervakningen görs dels i trygghetsskapande syfte för kommunens personal, dels i brottsförebyggande och brottsbevisande syfte.

Vilken säkerhet och vilka rättigheter finns för dig som enskild?

Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia i kameraövervakningsutrustningen. Behörighet för att få tillgång till materialet är begränsad. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med Kamerabevakningslagen (2018:1200) §22 och vi kan lämna ut material, på begäran, till polisens förundersökningsledare om det finns misstanke om brott. Material sparas alltid i högst 90 dagar. Då det finns sekretess kring det material som kommunen sparar kan detta material inte begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Obehöriga har inte heller rätt att ta del av kommunens övervakningsmonitorer.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att veta om dina personuppgifter behandlas. I det här fallet, bilder på kommunens övervakningsmonitorer där ditt ansikte kan synas. På de områden där kommunen kameraövervakar finns skyltar som informerar om att området är kameraövervakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på kommunens övervakningsmonitorer.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats där allmänheten rör sig. Platser dit allmänheten inte har tillträde får kamerabevakas utan tillstånd, men reglerna i dataskyddsförordningen måste följas.

Datainspektionen ansvarar för all tillsyn för kamerabevakning i Sverige. https://www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats.

Till toppen