Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Skyddsområde Delary - föreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 946.6 kB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Delary - karta.pdföppnas i nytt fönster 77.5 kB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Diö - föreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 937.4 kB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Diö - karta.pdföppnas i nytt fönster 131.2 kB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Eneryda - föreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Eneryda - karta.pdföppnas i nytt fönster 100.1 kB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Hallaryd - föreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 828.4 kB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Hallaryd - karta.pdföppnas i nytt fönster 68.3 kB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Pjätteryd - föreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Pjätteryd - karta.pdföppnas i nytt fönster 59.3 kB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Älmhults ytvattentäkt - föreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2014-12-18 08.56
Skyddsområde Älmhults ytvattentäkt - karta.pdföppnas i nytt fönster 888.2 kB 2014-12-18 08.56