Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Policy för gåvor och sponsring i skolans verksamhet 2013.pdföppnas i nytt fönster 87.1 kB 2014-12-18 08.56
Rutiner förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2014-12-18 08.56
Skolplan 2008-2011.pdföppnas i nytt fönster 346.7 kB 2014-12-18 08.56