Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Krisplan 20070209.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB 2014-12-18 08.56
Pandemiplan,+beslutad+2009-08-31.pdföppnas i nytt fönster 179.5 kB 2014-12-18 08.56
Policy för arbetet med säkerhet inom Älmhults kommun (SÄK P).pdföppnas i nytt fönster 245.9 kB 2014-12-18 08.56
Informationssäkerhetspolicy.pdföppnas i nytt fönster 467.8 kB 2018-05-03 08.42
Informationssäkerhetspolicy - bilaga.pdföppnas i nytt fönster 922.5 kB 2018-05-03 08.44