Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Avfallsplan för Älmhults kommun.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2014-12-18 08.56
Bilaga 1 Uppföljning av avfallsplan 2000090709.pdföppnas i nytt fönster 174 kB 2014-12-18 08.56
Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 090916.pdföppnas i nytt fönster 815.3 kB 2014-12-18 08.56
Bilaga 3 Avfallsanläggningar inom Älmhults kommun 090914.pdföppnas i nytt fönster 79 kB 2014-12-18 08.56
Bilaga 4 Nedlagda avfallsupplag 090911.pdföppnas i nytt fönster 254.8 kB 2014-12-18 08.56
Bilaga 5 Mål och lagstiftning inom avfallsområdet 090511.pdföppnas i nytt fönster 269.2 kB 2014-12-18 08.56
Bilaga 6 Lokala miljömål 090901.pdföppnas i nytt fönster 105.4 kB 2014-12-18 08.56
Bilaga 7 Framtida avfallshantering i Älmhults kommun 090915.pdföppnas i nytt fönster 203.1 kB 2014-12-18 08.56
Bilaga 8 Miljöbedömning av avfallsplanen 090916.pdföppnas i nytt fönster 273.8 kB 2014-12-18 08.56
Bilaga 9 Begreppsförklaringar 090602.pdföppnas i nytt fönster 95.2 kB 2014-12-18 08.56
Bilaga 10 Samrådsredogörelse 091116.pdföppnas i nytt fönster 106.8 kB 2014-12-18 08.56
Utdrag ur renhållningsordningen.pdföppnas i nytt fönster 666.7 kB 2014-12-18 08.56
Avfallsföreskrifter för Älmhults kommun 200330.pdföppnas i nytt fönster 342.9 kB 2020-05-15 13.22