Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Lokala ordningsföreskrifter Älmhults kommun, beslutade 2018-03-26.pdföppnas i nytt fönster 93.8 kB 2018-04-20 13.06
Kartbilagor till lokala ordningsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2018-04-20 13.10