Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Bidragsbestämmelser för föreningar i Älmhults kommun.pdföppnas i nytt fönster 175.1 kB 2016-02-29 09.35
Älmhults bibliotek - Biblioteksplan 2014-2017.pdföppnas i nytt fönster 4 MB 2016-03-11 10.58
Verksamhetsplan Fenix 2017-2019.pdföppnas i nytt fönster 321.9 kB 2017-07-19 14.59
Verksamhetsplan Kulturskolan 2017-2019.pdföppnas i nytt fönster 347.4 kB 2017-07-19 14.59