Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
konkurrensutsättningspolicy 2012-05-22.pdföppnas i nytt fönster 99.1 kB 2014-12-18 08.54
Rutin för tillvägagångssätt vid utmaningar av kommunal verksamhet 20120814.pdföppnas i nytt fönster 106.4 kB 2014-12-18 08.54