Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Energi- och klimatstrategi 2011-2020.pdföppnas i nytt fönster 4.2 MB 2014-12-18 08.54
Bilaga1 Prioriering topp10-åtgärder.pdföppnas i nytt fönster 111.1 kB 2014-12-18 08.54
Bilaga2 Handlingsplan med åtgärder för kommunen som organisation.pdföppnas i nytt fönster 624 kB 2014-12-18 08.54
Bilaga3 Handlingsplan med åtgärder för kommunen som geografi.pdföppnas i nytt fönster 816.7 kB 2014-12-18 08.54