Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Finanspolicy 20010516 kf § 86-2001.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2014-12-18 08.54
Handlingsplan gällande mutor och bestickning.pdföppnas i nytt fönster 3.5 MB 2015-05-11 14.19
Inköps- och upphandlingspolicy 2014-04-15.pdföppnas i nytt fönster 230.1 kB 2014-12-18 08.54
Policy för fordon i Älmhults kommun.docxöppnas i nytt fönster 422.5 kB 2018-07-04 15.02
Reglemente för ekonomiska transaktioner i Älmhults kommun - attestreglemente 2009-09-15.pdföppnas i nytt fönster 92.7 kB 2014-12-18 08.56