Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Elmen AB - Bolagsordning.pdföppnas i nytt fönster 127.4 kB 2014-12-18 08.53
Elmen AB - Ägardirektiv.pdföppnas i nytt fönster 144.4 kB 2014-12-18 08.53
ElmNet AB - Ägardirektiv.pdföppnas i nytt fönster 145.2 kB 2014-12-18 08.53
ElmNet - Bolagsordning.pdföppnas i nytt fönster 127.8 kB 2014-12-18 08.53
Hvita Korset AB - bolagsordning.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2015-05-28 11.24
Hvita korset - Ägardirektiv KF 2016-04-25 § 56.pdföppnas i nytt fönster 144.6 kB 2017-07-19 14.37
Älmhultsbostäder AB - Bolagsordning.pdföppnas i nytt fönster 126.3 kB 2014-12-18 08.53
Älmhultsbostäder AB - Ägardirektiv.pdföppnas i nytt fönster 159.5 kB 2014-12-18 08.53
Älmhults Näringsfastigheter AB - Bolagsordning.pdföppnas i nytt fönster 116.1 kB 2014-12-18 08.53
Älmhults Näringsfastigheter AB - Ägardirektiv.pdföppnas i nytt fönster 144.8 kB 2014-12-18 08.53