Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor, avgifter och andra dokument av principiell natur. Styrdokument såsom reglementen, policys och verksamhetsplaner hittar du här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Avgifter serveringstillstånd 2021 Öppnas i nytt fönster. 152.8 kB 2021-06-17 15.11
Avgift för matabonnemang och lunch i ordinärt boende 20130624.pdf Pdf, 255.5 kB, öppnas i nytt fönster. 255.5 kB 2014-12-18 08.53
Avgift för matdistribution 2008-06-23.pdf Pdf, 209.7 kB, öppnas i nytt fönster. 209.7 kB 2014-12-18 08.53
Bygglovstaxa 2011, rev. 2020 2020, 338.3 kB, öppnas i nytt fönster. 338.3 kB 2021-06-15 12.03
Felparkeringsavgift.pdf Pdf, 845.2 kB, öppnas i nytt fönster. 845.2 kB 2014-12-18 08.53
Hemsändningsbidrag och utkörningsavgift 2013-01-28.pdf Pdf, 325.5 kB, öppnas i nytt fönster. 325.5 kB 2014-12-18 08.53
Interkommunal ersättning 2021 Öppnas i nytt fönster. 1.8 MB 2021-06-15 14.58
Kopieringstaxa 2017-06-26 § 100 Öppnas i nytt fönster. 453.1 kB 2020-05-15 14.23
Lunchpris Nicklagården 2015.pdf Pdf, 227 kB, öppnas i nytt fönster. 227 kB 2015-01-28 10.51
Miljöbalkstaxa 2020 Öppnas i nytt fönster. 981.1 kB 2021-06-15 12.05
Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2020 Öppnas i nytt fönster. 154.6 kB 2021-06-15 12.04
Regler för fördelning av småhustomter samt taxa Öppnas i nytt fönster. 353.9 kB 2020-07-02 17.21
Renhållningstaxa.pdf Pdf, 183.1 kB, öppnas i nytt fönster. 183.1 kB 2014-12-18 08.53
Räddningstjänstens avgifter - tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor.pdf Pdf, 287.1 kB, öppnas i nytt fönster. 287.1 kB 2016-07-07 13.48
Räddningstjänstens avgifter - övrig taxefinansierad verksamhet.pdf Pdf, 200.1 kB, öppnas i nytt fönster. 200.1 kB 2016-07-07 13.48
Sotningstaxa from 20190701.pdf Pdf, 424.1 kB, öppnas i nytt fönster. 424.1 kB 2019-10-22 09.04
Taxa för upplåtelse av offentlig plats - torgtaxa 19970101.pdf Pdf, 629.7 kB, öppnas i nytt fönster. 629.7 kB 2014-12-18 08.53
Taxor och Avgifter 2021.pdf Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. 4.2 MB 2021-06-08 14.26
VA-taxa 2019-antagen 181217.pdf Pdf, 136.9 kB, öppnas i nytt fönster. 136.9 kB 2019-10-11 17.24
Till toppen