Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn - alkohollagen, tobakslagen samt lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2016-07-07 13.55
Riktlinjer för serveringstillstånd.pdföppnas i nytt fönster 553.4 kB 2018-06-26 15.32