Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Medborgarundersökning

Under hösten 2017 har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en medborgarundersökning på uppdrag av Älmhults kommun. Enkät skickades ut till 1 200 slumpmässigt utvalda personer. Av dem har 42 procent svarat.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Medborgarna får
svara på vilken uppfattning de har utifrån erfarenhet och vad de har
hört och läst. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för
att få en bild av hur en kommuns medborgare ser på sin kommun.

Undersökningen är indelad i tre delar:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Inflytandet i kommunen

I nedanstående diagram redovisas helhetsbetyget för respektive område. I enkäten har medborgarna på en 10-gradig skala fått ange vad de tycker om olika områden. Svaren har sedan sammanställts till betygsindex som kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har invånarna gett sin kommun. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. Jämförelse sker med genomsnittet för de 131 kommuner som genomfört under­sök­ningen hösten 2017.

Diagram Nöjd-Region-Index
Till toppen