Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kontakta servicecenter

Välkommen till servicecenter!

Vi hjälper dig som är kommuninvånare, företagare och besökare. Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet.

När kan jag kontakta servicecenter?

Du når oss mellan kl. 8.00 och 16.00, alla helgfria vardagar, med följande undantag:

Avvikande öppettider

1 april kl. 8.00 - 15.00
30 april kl. 8.00 - 15.00
12 maj kl. 8.00 - 12.00
14 maj kl. 10.00 - 12.00
24 juni kl. 8.00 - 15.00
25 juni midsommarafton stängt
5 november kl. 8.00 - 15.00
23 december kl. 8.00 - 15.00
24 december julafton stängt
30 december kl. 8.00 - 15.00
31 december nyårsafton stängt

Hur kan jag kontakta servicecenter?

E-post: info@almhult.se

Telefon: 0476 - 550 00

Besök: Stortorget 1 i centrala Älmhult
Karta  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociala medier: Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrig kontaktinformation

Myndighetsbrevlådor

Varje nämnd/förvaltning inom Älmhults kommun har en officiell e-postadress, kallad myndighetsbrevlåda, som bevakas av respektive förvaltnings registrator.

Politiska organ

Kommunstyrelsen, ks@almhult.se
Kultur- och fritidsnämnden, fritid@almhult.se
Miljö- och byggnämnden, mob@almhult.se
Socialnämnden, social@almhult.se
Utbildningsnämnden, utbildning@almhult.se
Valnämnden, vn@almhult.se
Överförmyndare, overformyndaren@ljungby.se

Förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen, ks@almhult.se
Miljö- och byggförvaltningen, mob@almhult.se
Socialförvaltningen, social@almhult.se
Tekniska förvaltningen, tekniska@almhult.se
Utbildningsförvaltningen, utbildning@almhult.se

Funktionsbrevlådor

Funktionsbrevlådor kompletterar myndighetsbrevlådorna. Varje funktionsbrevlåda har en tillsynsansvarig som tömmer och bevakar brevlådan. Däremot skickas inte e-post automatiskt till registrator för diarieföring.

Gemensamma funktioner

Kommunarkiv, arkiv@almhult.se
Ekonomienheten, ekonomi@almhult.se
Energirådgivning, energiradgivning@almhult.se
Inflyttarservice, inflyttarservice@almhult.se
HR avdelningen, hr-avdelningen@almhult.se
Säkerhet, sakerhet@almhult.se

Kultur och fritid

Fritid, fritid@almhult.se
Kultur, kultur@almhult.se
Biblioteket, bibliotek@almhult.se
Haganäsbadet, haganasbadet@almhult.se
Kulturskolan, kulturskolan@almhult.se

Turism

Linnés Råshult, linnesrashult@almhult.se
Turistbyrå, turist@almhult.se

Utbildning

Haganässkolan, haganasskolan@almhult.se

Till toppen