Hoppa direkt till innehållet

Kontakta servicecenter

Symbol: snabela

Skriv till oss

E-post: info@almhult.se

Symbol: telefonlur

Ring oss

Tel: 0476 - 550 00

Välkommen till servicecenter!

Vi hjälper dig som är kommuninvånare, företagare och besökare. Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet.

När kan jag kontakta servicecenter?

Du når oss mellan kl. 8.00 och 16.00, alla helgfria vardagar.

Hur kan jag kontakta servicecenter?

E-post: info@almhult.se

Telefon: 0476 - 550 00

Besök: Stortorget 1 i centrala Älmhult
Karta till kommunhuset länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sociala medier: Älmhults kommuns sida på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Snabblänkar

Övrig kontaktinformation

Myndighetsbrevlådor

Varje nämnd/förvaltning inom Älmhults kommun har en officiell e-postadress, kallad myndighetsbrevlåda, som bevakas av respektive förvaltnings registrator.

Politiska organ

Kommunstyrelsen, ks@almhult.se
Kultur- och fritidsnämnden, fritid@almhult.se
Miljö- och byggnämnden, mob@almhult.se
Socialnämnden, social@almhult.se
Utbildningsnämnden, utbildning@almhult.se
Valnämnden, vn@almhult.se
Överförmyndare, overformyndaren@ljungby.se

Förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen, ks@almhult.se
Miljö- och byggförvaltningen, mob@almhult.se
Socialförvaltningen, social@almhult.se
Tekniska förvaltningen, tekniska@almhult.se
Utbildningsförvaltningen, utbildning@almhult.se

Funktionsbrevlådor

Funktionsbrevlådor kompletterar myndighetsbrevlådorna. Varje funktionsbrevlåda har en tillsynsansvarig som tömmer och bevakar brevlådan. Däremot skickas inte e-post automatiskt till registrator för diarieföring.

Gemensamma funktioner

Kommunarkiv, arkiv@almhult.se
Ekonomienheten, ekonomi@almhult.se
Energirådgivning, energiradgivning@almhult.se
Inflyttarservice, inflyttarservice@almhult.se
HR avdelningen, hr-avdelningen@almhult.se
Säkerhet, sakerhet@almhult.se

Kultur och fritid

Fritid, fritid@almhult.se
Kultur, kultur@almhult.se
Biblioteket, bibliotek@almhult.se
Haganäsbadet, haganasbadet@almhult.se
Kulturskolan, kulturskolan@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Expedition, tekniska@almhult.se

Turism

Linnés Råshult, linnesrashult@almhult.se
Turistbyrå, turist@almhult.se

Utbildning

Haganässkolan, haganasskolan@almhult.se