Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kommunarkiv

Kommunens arkiv är en del av vårt kulturarv och består av dokumentation om kommunen och dess invånare.

Älmhults kommunarkiv är slutarkiv för kommunens myndigheter och bolag. I kommunarkivet förvaras handlingar som överlämnats för att bevaras. Handlingarna levereras till kommunarkivet när de inte längre är aktuella i verksamheterna och överlämnandet styrs av kommunens dokumenthanteringsplaner (nyantagna fr o m 2020 benämns informationshanteringsplaner). I arkivet finns även enstaka lokala förenings- och företagsarkiv.

Att besöka arkivet för att studera handlingar är en rättighet för dig. Tryckfrihetsförordningen ger alla rätt att ta del av de handlingar som finns i arkivet. Ingången till att hitta handlingar är arkivförteckningar och diarier.

Observera att vissa handlingar kan vara belagda med sekretess för att skydda den personliga integriteten för enskilda individer och dessa handlingar har du inte alltid rätt att få ta del av.

Kommunarkivet arbetar med att:

  • Hjälpa allmänheten samt kommunens medarbetare att finna de uppgifter de söker.
  • Vårda, ordna och förteckna arkiv samt genomföra gallring av handlingar som inte ska bevaras.
  • Bevaka förändringar i lagar och föreskrifter inom arkivområdet.
  • Ge råd och hjälp inför leveranser av arkivhandlingar till kommunarkivet.

Nyfiken på vad som finns i kommunens arkiv? Om du har frågor kring arkivet och vilka handlingar som finns, eller om du vill boka ett besök, är du välkommen att höra av dig.

Till toppen