Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förskollärare

Malin Enoksson arbetar som förskollärare på den öppna förskolan Kotten i Älmhult. Möten med människor och en trygg anställning är bidragande faktorer till att hon trivs bra med sitt arbete.

– Att arbeta som förskollärare på öppna förskolan skiljer sig lite från att arbeta på en ”vanlig” förskola. På öppna förskolan är föräldrar på plats samtidigt som sina barn och de gör aktiviteter tillsammans. Det innebär att jag har alla i fokus och inte bara barnen, säger Malin.

Malin tycker att det bästa med att arbeta som förskollärare är alla givande mötena med besökarna. Det är ett socialt arbete och det är viktigt att alla besökare känner sig sedda och delaktiga.

– Arbetet på öppna förskolan kräver att du gillar att arbeta med människor, både vuxna och barn. Våra besökare är i fokus och det är viktigt att de blir bemötta på rätt sätt, menar Malin.

Frihet i arbetet och möjligheter till fortbildning

Malin känner sig trygg med att ha Älmhults kommun som arbetsgivare. Möjlighet till fortbildning och förmåner så som friskvårdsbidrag är bidragande faktorer till detta, såväl som möjligheten att utvecklas.

– Kommunen vill att vi anställda ska utvecklas och få mer kunskap. Jag får möjligheten att fortbilda mig och det värdesätter jag, säger Malin.

Ytterligare en anledning till att Malin trivs är att hon får utrymme att förverkliga egna idéer.

– Det är ett flexibelt och relativt fritt arbete. Inom ramarna för de riktlinjer och lagar som gäller för öppna förskolan har jag förtroendet att göra egna val när det gäller hur verksamheten ska bedrivas. Jag upplever att mina tankar och idéer om verksamheten tas tillvara på.


Till toppen