Hoppa direkt till innehållet

Sjuksköterska

Johan Svensson, sjuksköterska:

”Som sjuksköterska inom hemsjukvården bygger du en relation med patienten och får en helhetsbild över patientens behov”

Johan Svensson

Johan Svensson arbetar som sjuksköterska inom hemsjukvården.
– Det är ett omväxlande och fritt arbete med patienter i alla åldrar, från barn till äldre och med sjukdomar i alla stadier. Det gör att jag får kontakt med personer som jag aldrig hade träffat annars, säger Johan.

Hemsjukvården var för Johan ett outforskat område som han kände sig nyfiken att testa på. Han såg snart en rad fördelar med denna inriktning.
– Som sjuksköterska på Älmhults kommun har du bra arbetstider men framförallt bygger du en långvarig och personlig kontakt med patienten, från det lilla barnet till den äldre människan, säger Johan.  

Johan tycker att han har ett utvecklande och spännande arbete med avancerad sjukvård i hemmet, där han gör allt från att ta prover och ge dropp till att ansvara för omläggningar, medicindelning och medicinska bedömningar. Han får även vara kontaktperson till de anhöriga och en viktig kontaktlänk mellan patient och andra vårdgivare.

Mötet med patienten sker i hemmet

– Inom hemsjukvården möter du patienten i deras hem och du har en återkommande kontakt med patienten vilket gör att patienten känner sig trygg och du får en helhetsbild av patientens behov, säger Johan.

En bra dag enligt Johan är när patienten känner sig nöjd efter ett besök och när det under dagen varit ett lagom arbetstempo, allt flyter på och han känner att han avslutat dagen när han går hem.