Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Feriearbete 2021

Som feriearbetare får du möjlighet att gå bredvid och pröva ett yrke under en begränsad tid. Det är ett sätt att få en inblick i hur det är att arbeta inom olika verksamhetsområden. Du ersätter inte ordinarie personal och det krävs inte att du själv ska klara av arbetsuppgifterna, utan du får handledning till de uppgifter du ska utföra.

Feriearbetare

Information om feriejobb 2021

Utifrån vad vi vet i dagsläget kommer Älmhults kommun erbjuda feriearbete till kommunens ungdomar i sommar. Dock kommer det inte att erbjudas några platser inom äldreomsorgen.

En förändring jämfört med tidigare år är att vi i år kommer erbjuda våra platser till ungdomar som slutar 9:an eller går på gymnasiet. Alltså ungdomar som är födda 2005, 2004 eller efter den 1 juni 2003.

Vilka verksamheter som kommer ta emot feriearbetare är fortfarande något oklart och arbetsområden kan komma att förändras efterhand med anledning av coronapandemins utveckling.  När du söker ditt feriejobb är det därför viktigt att du väljer flera alternativ på arbetsområden du tycker är intressanta. Detta för att öka möjligheternas för oss att fördela platserna efter valda intresseområden. Skulle det bli någon förändring, med tanke på utvecklingen av coronapandemin, så kommer vi att skicka ut information via mejl till alla ungdomar som fått feriejobb. 

Allt du behöver veta för att feriearbeta i Älmhults kommun

 Som feriearbetare får du en värdefull introduktion ut i arbetslivet och en inblick i vad det kan innebära att arbeta inom någon av våra kommunala verksamheter. Du får möjlighet att visa vad du kan bidra med på en arbetsplats samt en språngbräda ut i yrkeslivet efter gymnasiet. Det kan också i längden leda till semestervikariat samt arbete kvällar och helger.

Inom Älmhults kommun erbjuder vi dig möjlighet att arbeta inom barn- och fritidsverksamhet, kost/kök, lokalvård och fastighetsskötsel. Även arbete i någon av kommunens föreningar kan ev. komma att bli aktuellt.

Feriearbetet är indelat i tre olika perioder under sommarlovet med start veckan efter skolavslutningen.

En feriearbetare får i Älmhults kommun arbeta som mest fyra och en halv timme om dagen och i de allra flesta fall under en sammanhängande period av tre veckor.

Vem kan söka feriearbete?

För att du ska kunna söka feriearbete måste du vara folkbokförd i Älmhults kommun. I år kommer Älmhults kommun erbjuda feriearbete till dig som är född år 2005, 2004 eller efter den 1 juni 2003 och har ett fullständigt personnummer. Gymnasiesärskolans elever får söka så länge de går kvar på gymnasiet.

För att vi ska kunna hitta en plats åt dig så behöver du också kunna göra dig förstådd på svenska samt kunna läsa och skriva utifrån vad arbetet kräver. Vissa arbetsplatser har även andra kunskapskrav kopplat till sig.

De ungdomar som inte tidigare haft feriearbete i kommunen prioriteras före andra sökande. De som läser på vård- och omsorgsprogrammet eller på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet har förtur inom de yrkesområdena.

Så här ansöker du om feriearbete

Ansökningstiden för 2021 är under perioden 2 mars – 5 april.

När får jag besked om ferieplats och period?

Målet är att i mitten/slutet av april ska du få besked om du har fått något feriearbete. Detta erbjudande kommer till ”Mina sidor” på Matcha.nu, där du också ansökt. Det är viktigt att du anger en e-postadress som är aktiv och att du skriver ner ditt lösenord, så du enkelt kan se om du fått ett erbjudande.

Du behöver tacka JA eller NEJ till din erbjudna plats så snart som möjligt. Besked om sista dag att meddela intresse av erbjuden plats kommer att framgå i informationen som skickas ut till "Mina sidor".

Erbjudande kommer att skickas ut efter hand som matchningen blir klar. Det betyder att du kan få ett erbjudande före eller efter dina vänner.

Om du tackar NEJ till ditt erbjudande kommer vi att erbjuda platsen till annan sökande.

I ansökan är det viktigt att du fyller i vad du vill arbeta med i sommar samt inom vilka geografiska områden du kan arbeta.

När är sista dagen för att skicka in min ansökan?

Vi behöver få in din ansökan senast 5 april.

Du gör din ansökan via nedanstående länk:

Välkommen med din ansökan!

FAQ

Här nedan ser du svar på vanliga frågor som kan uppstå i samband med att du söker feriearbete.

Ansökan om feriearbete

Måste jag ha tidigare arbetslivserfarenheter?

Nej, inga tidigare arbetslivserfarenheter krävs.

Kan jag själv önska var jag vill arbeta?

När du gör din ansökan uppger du vilket eller vilka arbetsområden du önskar ferieplats inom och vilka orter du kan arbeta på. Kan du arbeta utanför centrala Älmhult ökar det dina chanser att få feriearbete. (Tänk på att du måste kunna ta dig till din arbetsplats på egen hand, ha föräldrar som kan skjutsa dig eller utnyttja lokaltrafik)

Kan jag få önska vilken period jag ska arbeta?

Du kan få som mest tre veckors feriearbete, vissa arbetsplatser erbjuder två veckor. När du ansöker uppger du vilken eller vilka perioder du är intresserad av. Om du har möjlighet att arbeta flera olika perioder ökar det dina chanser att få en plats.

Det finns tre perioder att välja på:

Period 1 v.24-26

Period 2 v.27-29

Period 3 v.30-32

Fördelningen av feriearbetsplatser sker genom lottning. Vi har ett begränsat antal platser att erbjuda och det finns ingen garanti för att få en plats men vi försöker tillgodose allas önskemål.

Jag har haft feriearbete tidigare i kommunen, kan jag söka igen?

Ja, det går bra om du är inom rätt åldersgrupp.

När behöver ni ett utdrag från belastningsregistret?

För att få arbeta med eller i anslutning till verksamhet med barn och ungdomar krävs att de som har fyllt 15 år ska uppvisa giltigt utdrag ur belastningsregistret. Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera om du är lämplig att arbeta med barn och ungdomar innan vi får anställa dig.

Här ansöker du om utdrag ur belastningsregistret. Länk till annan webbplats.

De feriearbetsplatser som berörs är förskolor, fritidsverksamhet, kost/matsal och lokalvård.

Hur gör jag för att beställa ett sådan utdrag?

Du beställer själv ett registerutdrag på polismyndighetens hemsida. Se länk till höger här på sidan. Var ute i god tid eftersom det tar minst två veckor att få registerutdraget hemskickat.

Sekretesshandling

Merparten av våra feriearbetsplatser finns inom förskola och grundskola. För dessa arbeten krävs att du skriver på en så kallad sekretesshandling. Sekretess innebär du inte får berätta för någon utanför arbetet om saker du ser och hör, som berör enskilda personer som du möter i arbetet.

Erbjudande om feriearbete

Hur får jag veta om jag fått arbete?

All information om huruvida du fått eller inte fått feriearbete sker via systemet Matcha.nu. När du ansöker om feriearbete så skapar du också ett användarkonto som du kan logga in på. Inloggningssida till mina sidor: https://matchanu.se/almhult/minasidor/ Länk till annan webbplats.

Kan jag byta den perioden jag blivit erbjuden?

Du kan inte byta arbetsveckor, bara tacka nej om du inte kan arbeta den perioden du har erbjudits feriearbete.

Lön

Du får en timlön på 82 kr/timme. Semesterersättning är inräknad i timlönen.

Utbetalning av lön

Lönen betalas ut den 27:e månaden efter att du har arbetat. Exempel: Arbetad tid som rapporteras in i juni betalas ut 27:e juli, arbetad tid i juli betalas ut 27:e augusti och så vidare.

Har du redan ett konto i Swedbank, som är vår utbetalande bank, får du lönen insatt direkt på ditt konto. Om du inte har Swedbank får du en värdeavi från dem som du får gå med till den bank där du har konto för att få pengarna insatta där.

Behöver jag betala skatt?

Om du kommer att tjäna mindre än 20 135 kronor under 2021 behöver du inte betala någon skatt.

För att vi inte ska dra någon skatt på din lön måste du fylla i Skatteverkets blankett (SKV 434), Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag, och lämna in den till HR-avdelningen tillsammans med ditt anställningsavtal. Se länk till höger här på sidan.

Anmäl här om du inte ska betala skatt Länk till annan webbplats.

Vem kontaktar jag om jag får fel lön?

När feriearbetet har börjat

Vilka arbetsuppgifter har jag?

Alla praktiska frågor kring arbetsuppgifter, arbetstider, eventuella arbetskläder och så vidare får du svar på av din handledare på arbetsplatsen.

Har jag någon lunch?

På de flesta feriearbetsplatserna är arbetstiden 4,5 timmar. Om arbetstiden är 4,5 timme eller kortare ingår det normalt inte någon rast. Arbetsplatsen bjuder inte på någon mat.

Hur rapporterar jag in min arbetade tid?

Tiden du arbetar registrerar du i vårt lönesystem, handledaren på arbetsplatsen visar hur man gör.

Hur gör jag om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk meddelar du det till din arbetsplats så snart som möjligt.

Vad händer om jag missköter mitt arbete?

Ett feriearbete är en riktig anställning. Det förväntas att du ska sköta dina arbetstider och uppgifter på samma villkor som andra medarbetare. Om du missköter dig kommer vi att kontakta dig för att få mer information om vad det beror på. Om det inte sker någon förändring efter det avslutas din anställning och du får endast lön för de dagar du varit på arbetet.

Till toppen