Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utmaning av kommunal verksamhet

Vill du driva en kommunal verksamhet? Älmhults kommun tillämpar utmaningsrätt.

Utmaningsrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen. Den som är intresserad av att driva kommunal verksamhet på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Om utmaningen godtas konkurrensutsätts verksamheten genom offentlig upphandling. Den utmanande verksamheten deltar då i upphandlingen på samma villkor som andra anbudsgivare.

Kommunens syfte med utmaningsrätten är att pröva de verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- och kvalitetsmässigt. Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. 

Dessa verksamheter omfattas av utmaningsrätten

All verksamhet får utmanas med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och verksamhet som i övrigt enligt lag eller förordning måste utföras av kommunens egna medarbetare. Kommunen skyldig att pröva alla inkomna utmaningar och avgöra om de ska godtas eller ej.

Så utmanar du kommunen

Du utmanar kommunen genom att skicka in en skriftlig utmaning.

Utmaningen ska innehålla:

  • Vilken verksamhet i kommunen som utmanas.
  • Specifikation om hela eller delar av verksamheten utmanas.
  • En beskrivning av utmanarens trovärdighet och förmåga att driva den aktuella verksamheten.

Skicka utmaningen med e-post till ks@almhult.se.

Vad händer med min utmaning?

  • Kommunstyrelsen tar emot utmaningen, handlägger ärendet samt prövar frågan om utmaningen ska avslås eller om en fördjupad analys ska göras.
  • Om en fördjupad analys genomförs beslutar kommunstyrelsen utifrån denna om konkurrensutsättning genom upphandling ska ske.
  • Om konkurrensprövning genom upphandling sker kommer utmaningen att läggas till i kommunens upphandlingsplan och hanteras som kommunens övriga upphandlingar.

För mer information om utmaningsprocessen se riktlinjer vid utmaning av kommunal verksamhet.


Till toppen