Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Att lämna anbud

Alla företag är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar. Du bevakar själv vilka upphandlingar vi har på gång och anbudet lämnas direkt i vårt upphandlingssystem.

Älmhults kommun visar alla våra aktuella upphandlingar i systemet TendSign och upphandlingarna annonseras även i en av våra lokala tidningar, när nya upphandlingar är på gång. Det går också att söka efter annonserade upphandlingar via bevakningstjänster som finns på marknaden. I menyn till höger finns en länk som heter aktuella upphandlingar. På den sidan kan du via länken besöka ”Opic” som är Sveriges största upphandlingsdatabas. För att ta del av alla handlingar och lämna ett anbud måste du registrera dig i systemet. Registreringen är kostnadsfri.

Ett anbud behöver inte ha en bestämd design eller layout, däremot ska efterfrågade bilagor och formulär fyllas i och skickas in. Det viktigaste är att svara så tydligt som möjligt på det som efterfrågas i underlaget och därför är det viktigt att ni har läst igenom upphandlingsunderlaget noga, innan du lämnar in ditt anbud.

Genom den databas som anbudet lämnas i, kan du ställa frågor under annonseringstiden och det är viktigt att så fort som möjligt informera om något i underlaget är oklart. Tänk på att alla krav måste besvaras eller godkännas och även kunna uppfyllas om du vinner upphandlingen.

För vissa frågor krävs det att man som anbudsgivare accepterar genom att kryssa ”ja” i en ruta, medan andra krav kräver dels ett ”ja” dels att bevis i någon form av dokument bifogas anbudet. Att kryssa i en ruta med ”ja” och inte bifoga ett dokument som visar att kravet uppfylls kan leda till att anbudet inte tas upp till prövning, utan anbudet diskvalificeras.

Till toppen