Hoppa direkt till innehållet

Kommunalskatt

Den viktigaste inkomstkällan för kommunerna är kommunalskatten. För 2018 är skattesatsen 20,96 i Älmhult. 

Det innebär att för varje intjänad hundralapp betalar kommuninvånaren 20,96 kronor i skatt till kommunen. Skatt betalas till den kommun där man var folkbokförd 1 november året innan.
 
Kommunfullmäktige beslutar i juni året innan vilken skattesats som ska gälla.

I nedanstående tabell redovisas den kommunala skattesatsen i Älmhult (2018) jämfört med genomsnittet i Kronobergs län och riket. Observera att kyrko- och begravningsavgifter inte ingår.

Skattesatsen i Älmhults kommun (2018)

                                                        

Älmhult

Kronobergs län (medel) 

Riket (medel)

Kommun, %

20,96

21,18

21,65

Landsting, %

12,00

12,00

11,28

Totalt, %

32,96

33,18

32,93


Förutsättningarna för att bedriva verksamhet varierar mellan kommunerna på grund av till exempel skillnader i skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge och glesbygdsgrad. För att utjämna dessa skillnader finns generella system för inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna.