Hoppa direkt till innehållet

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning visar verksamhetens utfall i förhållande till budget och andra mål, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

I årsredovisningen finns en sammanställd redovisning av både kommunens egen verksamhet och den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform (till exempel bostadsbolaget Älmhultsbostäder AB).

Årsredovisningen upprättas av ekonomienheten. Senast i april månad efter redovisningsårets slut ska den lämnas till kommunfullmäktige.

De senaste årsredovisningarna kan laddas ned från denna sida. Följ länkarna i högerkanten. Det finns även sammanfattningar av bokslut från och med 2008.