Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ekonomi

Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi. Enheten arbetar bland annat med bokslut och årsredovisning, budget och budgetuppföljning samt förvaltning av kommunens pengar.