Protokoll för kommunfullmäktige 2020-01-27 med rättelse av 6 §

Anslagsdatum: 2020-02-04

Anslaget tas ner: 2020-02-26

ProtokollPDF (pdf, 1.7 MB)

Datum för sammanträdet: 2020-01-27

Publicerad: