Lagar och regler

När kommunen anskaffar varor, tjänster, byggentreprenader eller byggkoncession ska kommunen följa lagen om offentlig upphandling (2016:1145)länk till annan webbplats. Lagen bygger på EG-direktiv som bland annat reglerar fri rörlighet för varor, etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer av dessa.
 
Tillsynsmyndighet för upphandlingsärenden är Konkurrensverket. För att läsa mer om upphandlingsregler och domstolsavgöranden besök Konkurrensverkets webbplats www.konkurrensverket.selänk till annan webbplats