Lekplatsen Riskulla Diö

Bänkar på lekplats riskulla är ej fixade. Det står Status Åtgärdat hos er???.

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen 2019-06-27:

Hej! Sanden är utbytt och åtgärd med bänkarna ligger som en arbetsorder. Dessa ska åtgärdas snarast möjligt.

Med vänlig hälsning, Ted Marthell, arbetsledare tekniska förvaltningen gata/park

Förslag
Publicerad: