Brukskulturen lever vidare

Järnbruken fanns kvar ända till andra hälften av 1800-talet, då de bara försvann i rask takt. Förklaringen är att man då lärt sig att effektivt bryta järnmalm ur berg i Mellansverige. Marknaden för myrmalm försvann helt.

Bruksmiljön hade utvecklat ett produktionssystem som kommit för att stanna, men man måste byta inriktning. I Diö utvecklades olika industrier inom trä och järn, bland annat Gemla AB. Det utvecklades många olika företag och en företagskultur, som fortfarande är framgångsrik. Många järnbruk efterträddes av glastillverkning, men det fanns även ett annat alternativ.

Gemla Fabrikers AB, Diö

I Delary byttes ugnen mot en gryta - man började tillverka pappersmassa med trä som råvara. Ett företag avlöstes av ett annat. Massatillverkningen höll på till 1980-talet då bruket ansågs för litet och lades ner. Därmed tog en månghundraårig industritradition tvärt slut i Delary. Det fanns inte längre någon användning av brukets logistik. Vid denna tid fanns det även andra kraftkällor än vattenfall och näringslivets lokalisering bestämdes av andra faktorer.  

© Bo Bergsjö