Befolkningens räddare

Invigning av Älmhults stationshus

Järnvägen kom samtidigt med befolkningsexplosionen. Bättre sjukvård och mat gjorde att överlevnaden ökade kraftigt. De många barnen kunde inte stanna på gården. Många måste söka sig till andra sysselsättningar.  

Under denna period tog utvandringen till Amerika, Danmark och Tyskland fart. Det blev lösningen på den bristande sysselsättningen i landet. Inte minst i Småland blev utvandringen mycket stor. Det finns områden i vår kommun där en stor del av invånarna valde utvandring som lösning på sitt försörjningsproblem. Befolkningsantalet idag skiljer sig inte mycket från sekelsskiftet 1900.

Den andra lösningen var den industri som växte upp under samma period, mycket tack vare järnvägen. Om inte järnvägen hade dragits över våra trakter skulle inte trä-, metall-, sten- och skogsindustrin kunnat utvecklas. Då hade ännu fler människor tvingats lämna bygden.

© Bo Bergsjö