Hur Älmhult fick sitt namn

Flygfoto

De flesta ortsnamnen kan lätt förklaras av den som förstår gammal svenska. Ofta är ortsnamnen en beskrivning av den natur eller karaktär som platsen har. 
Älmhult består av två ord: "älm" och "hult".  

Slutändelsen hult är mycket vanlig i våra trakter och anses komma från medeltid, kanske 1100-tal. "Hult" betyder helt enkelt dunge eller trädsamling. Kanske förvånande att så många platser får sitt namn av att där finns en träddunge när vi lever i ett landskap där man knappt ser annat än oändligt med träd. Namnet på orterna bildades i en annan tid då skogen inte var i närheten av dagens omfattning. En samling av träd, speciellt av det lite ovanligare slaget, räckte alltså för att ge platsen en unik karaktär. 

"Älm" kommer från trädet alm. Genom tiderna har det funnits tre alternativa stavningar i namnet: "alm", "elm" och "älm". Första gången orten finns på en karta är 1552 då det i en jordebok står "Almhultth". Den officiella stavningen fram till 1911 var Elmhult. En period kring 1980-talet diskuterades att byta Ä mot E. Det lever kvar i en del företags- och föreningsnamn. Bakgrunden var att denna tid innebar många nya kontakter mot Europa och unioner i olika former. Genom att inte engelskan har Ä skapar det problem, bland annat på Internet. Varför sker då stavningen idag med Ä? En logisk förklaring är att många namn stavas som de lät vid den tidpunkt då man allt oftare skrev ner namnet. Lokalt är det alltså troligt att ortsnamnet på den lokala dialekten lät som ett Ä och att stavningen därmed blir "Älmhult". 

Ett annat viktigt namn i Älmhult är Möckeln. Det betyder helt enkelt "stor". Sjön är ju helt enkelt den största i trakten. Dagens invånare kan ju också fråga sig varför Almdungen inte las intill Storsjön. Det är åter människor som lurar oss. Innan Möckeln sänktes med mer än en meter i mitten av 1800-talet gick vattnet nästan fram till dagens IKEA Hotell och Restaurang Värdshuset. Mitt i södra industriområdet finns Lillsjön - som fanns och fick motsatt namn till Storsjön-Möckeln. Alla namn ger en historia kring platsen vid den tid då namnet uppkom.

När Internet kom var det vanligaste språket engelska, som saknar Å, Ä och Ö. De orter som hade dessa punkter slopade dem helt enkelt. Då blev Älmhults Internetadress: www.almhult.selänk till annan webbplats. Därmed sluts cirkeln, eftersom denna adress anger den mest historiska och korrekta namnet Almhult - dungen av almträd. 

©Bo Bergsjö