Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vita korset

Bild förslag på Vita Korset 7 m fl

För att kunna använda området Vita korset till mer än bara industri har en ny detaljplan tagits fram. Detaljplanen ska möjliggöra att området kan bebyggas med i första hand bostäder, däribland boende för äldre.

Vad?

Området har planerats med hänsyn till den befintliga Hvita Korset-byggnaden där ett torg och en park blir en allmän yta i området. Syftet med platsen är att bevara parkmiljö och befintlig terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, med skyddsbestämmelse.

Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en.

Varför?

Älmhult växer och vi behöver fler bostäder.

När?

Detaljplan har vunnit laga kraft.

Läs mer om detaljplanen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till toppen