Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Stinsen 2

På busstorget vid stationen planeras för ny bebyggelse med möjlighet till bostäder, kontor och centrumfunktioner.

Vad?

Detaljplanen ska pröva möjligheten för att förtäta och utveckla centrumkärnan genom att skapa fler bostäder, centrumsanknutna verksamheter, kontorslokaler. Utgångspunkten är att det i vissa delar ska vara högre bebyggelse. Vi kommer även att utreda en ny utformning av busshållplatsen.

Varför?

Älmhult växer och det finns ett stort behov av bostäder och arbetsplatser. Vidare behöver centrumkärnan utvecklas och infrastrukturen för kollektivt resande behöver förbättras. Platsen som idag utgör busstorget har ett centralt och strategiskt läge nära stationen, Stortorget, kollektivtrafik och service. Därför behöver platsen användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

När?

Planprogramsamråd har skett. Arbetet med detaljplaneringen pågår. 

Läs mer om detaljplanen här.

Till toppen