Södra Möckeln

Kommunen vill utveckla Älmhults närhet till sjön Möckeln, då området har stor potential att bli ett centralt och välbesökt friluftsområde med stigar och upplevelser.

Vad?

För att skapa ett naturligt stråk mot sjön Möckeln ska Bökhult, naturområdet Näset och naturreservatet Hökhult kopplas ihop. Detta för att skapa ett större sammanhängande friluftsområde. Projektet bidrar till flera miljö- och friluftslivsmål, bland annat ett rikt växt- och djurliv och en attraktiv tätortsnära natur.  

Varför?

Området runt sjön Möckeln har stor potential att bli ett centralt och välbesökt friluftsområde med stigar och upplevelser. Det övergripande syftet är att öka antalet ekosystemtjänster genom att utveckla natur, friluftsliv och kultur. Målet är att skapa en länk mellan centrum och sjön Möckeln samt att skapa ett större sammanhängande friluftsområde.

När?

En förstudie kommer att vara klar april 2020. Parallellt pågår ett konstnärligt samarbete med Statens konstråd och två konstnärer Caroline Mårtenson och Jonas Liveröd. Samarbetet kommer att resultera i en konstnärlig utredning och två temporära konstverk.

Läs mer här.