Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Plåtslagaren 6 med flera

Låg industribyggnad med asfaltsparkering framför. 

Plåtslagaren 6, sett från Torngatan.

Vad?

Vi gör en detaljplansändring med syfte att omvandla dagens område med verksamheter och industri till en blandad bebyggelse med möjlighet för cirka 350 bostäder av olika typer, centrumverksamheter och icke störande verksamheter i området.

Omvandlingen kommer att ske etappvis så att en del av de befintliga verksamheterna, belägna längs med Torngatan, kan fortsätta att bedrivas.

Varför?

Plåtslagaren har ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik, naturområdet Vattenriket och centrum. Offentlig och kommersiell service skapar förutsättningar till en attraktiv boendemiljö. Det är ett resurseffektivt sätt att omvandla eller förtäta området eftersom det finns utbyggd infrastruktur samt en naturmark tas inte i anspråk.

När?

Detaljplanen planeras att vara klar 2023.

Till toppen