Hoppa direkt till innehållet

Isak 1

Älmhults kommun har en befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder är stort. För att kunna nyttja den aktuella tomten Isak 1 på ett mer effektivt sätt har kommunen tagit fram ett förslag för ny detaljplan.

Illustration som visar hur området kan utformas

Vad?

Ny detaljplan för Isak 1 har tagits fram. På området planeras bebyggelse som ska utgöras av LSS-boende på bottenplan och bostäder på andra och tredje våningen. Bebyggelsen ska följa kvartersstruktur för att skapa tydliga gaturum och innergårdar.

Området ligger nära offentlig och kommersiell service. Infrastruktur i form av gator samt vatten och avlopp finns redan utbyggt i området.

Varför?

Älmhult växer och vi behöver fler bostäder med olika boendeformer.

När?

Byggnation påbörjas under första kvartalet 2020. Och byggnaden beräknas vara inflyttningsklar under första kvartalet 2021.

Läs mer om detaljplanen här.länk till annan webbplats