Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hagabo och Vattenriket

Damm med vatten där höghusen på andra sidan vattnet speglar sig.

Hagabo bostadsområde är ett av våra nyaste områden där villor och hyreshus har blandats. Det ligger alldeles intill IKEA varuhus och Älmhults handelsområde och ett stenkast från Haganäsparken, simhallen, sportanläggningar och gymnasiet Haganässkolan. Vattenriket kallas den del av bostadsområdet som är skog och damm och nu är tillgängligt genom grusade stigar, naturstigar och spänger (trägångar över fuktiga partier).

Bostadsområdet är färdigbyggt och invånare har flyttat in. Nu har vi gjort klart den norra delen av Vattenriket. Du kan skrolla ner och se bilder på hur det ser ut före och efter vårt arbete.

När du rör dig i naturen i Vattenriket gäller allemansrätten och mer om den kan du läsa på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den röda linjen till höger visar den grusade gångstigen som går från bebyggelse fram till Gläntan inne i skogen. Den gula cirkeln visar Gläntan. Den gröna linjen till höger visar naturstigen med spänger (gångar i trä över de fuktiga bitarna). Den går från Gläntan tillbaka till bebyggelsen och fram till dammen.

Det kommer finnas skyltar på platserna som berättar om växt- och djurlivet just där.

En liten dunge av sly framför röda höghus och en öppen yta.

Före

,

Efter

I början av stigen, som leder fram till Gläntan, kommer du till Ädellövsrummet. Här har vi planterat träd och buskar och har behållt så mycket som möjligt av det naturliga markskiktet som mest består av blåbär, lingon och ljung.

Ädelträd är svenska inhemska arterna som alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär (körsbär), lind och lönn.

skogsväg genom granskog med öppning mot solljus.

Grusstigen kommer att jämnas till och få nytt ytskikt så att personer med rullstolar, barnvagnar och rullatorer lätt kan tas sig fram till Gläntan.


Glänta med höga granar runtom. solljus strålar ner.

Den grusade gången leder fram till området som kallas Gläntan. Där finns en storskog med riktigt gamla höga träd av gran och sälg. En mötesplats där barn kan leka och balansera på naturliga stubbar som redan finns. Här planterar vi Amerikanska blåbär och i kanten av Gläntan några buskar och andra lägre träd.

I närheten finns också en gammal grund som kommer att röjas fram så den blir synlig.


Gångstigar av brädor, så kallade spänger, slingrar sig fram genom fuktig mark.

Från Gläntan kan du ta dig vidare genom de våta passagerna via en naturstig och spänger (byggda i trä). Här växer bland annat olika sorters mossor och odon.


Den vilda skogen med fåglar som kvittrar, gamla träd som susar, buskar, mossor, blåbär- och lingonris ligger nära intill husknutarna.


grusad mark mellan ett vitt och ett rött fyravåningshus.

Före

Torg med plattor och belysning 

Efter

På Hagabo torg finns nu plats för spontanlek och sittplatser för att bekvämt kunna träffas utomhus. Vi har kopplat in belysning och planterat träd och blomrabatter med perenner (blommor som inte behöver tas upp utan blommar nästa år igen).

Grus och gräsyta ner mot en damm.

Före

Torg med plattor och damm i bakgrunden. 

Efter

Nu finns det en gräsmatta från Hagabo torg och ner mot dammen som klipps regelbundet, perfekt för familjeaktiviteter. En härlig plats med utsikt över dammens vattenspegel.


gräs- och busksly framför en damm.

Vissa ytor kring dammen kommer få ängsliknande växtlighet.

Lona-bidrag för Vattenriket

Kommunen har fått bidrag från Länsstyrelsen, så kallade Lona-bidrag för att vi ska kunna göra Vattenriket tillgängligt på ett så varligt sätt som möjligt för att växter och djur inte ska påverkas i någon större grad. Och att vi som besöker Vattenriket kan njuta av det växt- och djurliv som finns där.

Bidraget innebär att Kommunen och Länsstyrelsen delar på kostnaden som blir för att bygga och göra iordning den del som är Vattenriket. När det är klart är det kommunen som underhåller och sköter området i egen regi.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Kronobergs hemsida. Länk till annan webbplats.

Lona bidrag ges oftast som 50% av den verkliga kostnaden för att iordningställa ett område.


Om Hagabo

Hagabo är ett nytt bostadsområde i Älmhults östra del, intill Handelsområdet. Det ligger i kanten till en skog och en damm som tar upp vatten vid kraftiga regn.

Hagabo kommer att ha ett torg som central punkt där du har utsikt över dammen och grässtranden. Du har nära till naturmiljö som kallas Vattenriket och kommer att göras tillgängligt med en grusad stig.

Området ger 200 till 300 nya bostäder både i form av villor och lägenheter. På Hagabo kommer det även finnas ett trygghetsboende.

Lediga tomter

 Det finns inga lediga tomter i Hagabo.

Till toppen