Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Furulund

Kommunens "vision" för Furulund är att skapa en hållbar, attraktiv och trygg stadsdel med en blandad bebyggelse där alla kan hitta sitt hem.

Bostadsområdet blir en naturlig fortsättning av Hagabo. Här planeras bostäder i form av flerbostadshus, grupp- och villabebyggelse och för verksamheter ligger det trafikstrategiskt med skyltläge mot väg 23.

Plan över Furulund

Illustration över Furulund

Älmhults kommun bjuder in till byggherresamverkan för att tillsammans utforma det slutliga förslaget för den del som planeras för bostadsbebyggelse.

Markanvisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad?

Furulund blir ett nytt område för cirka 600 bostäder i form av flerbostadshus, grupp-, och villabebyggelse och förskola. Det kommer också att finnas möjligheter att bygga lokaler för icke störande verksamheter, handel och kontor längs med väg 23.

Handelsvägen formas om och får en stadsmässig karaktär genom att vi lägger gång- och cykelväg samt en trädallé längs med gatan. I Furulund vävs naturen in i byggelsen genom gröna miljöer. Parkområde, lekplats, torg och motionsstigar planeras inne i bostadsområdena som ger möjlighet till rekreation direkt utanför dörren.

Varför?

Älmhult växer och vi behöver tomter för såväl bostäder som verksamheter och handel. Det är ett resurseffektivt sätt att planera ny bebyggelse då service, handel och skolor finns i närheten. 

När?

Planarbetetet pågår och antagandet kan ske under 2021/2022. Området börjar byggas ut 2023.

Till toppen