Hoppa direkt till innehållet

Furulund

Furulund tillhör Älmhults östligaste bostadsområde. Här planeras fortsatt utbyggnad av bostäder i form av flerbostads-, grupp- och villabebyggelse.

Bostadsområdet blir en naturlig fortsättning av Hagabo och området för verksamheter kommer att ligga trafikstrategiskt vid den norra utfarten vid Danska vägen med skyltläge mot väg 23.

Plan över Furulund

Illustration över Furulund

Vad?

Kommunen planerar för 450 bostäder och förskola nordväst om Hagabo. Längs med Handelsvägen planeras högre bebyggelse för att dämpa buller och skapa en gräns till bostadsområdet.

Längs med väg 23 och Danska vägen blir även möjlighet för kontor och verksamheter med utmärkt skyltläge och kommunikation.

Området kommer att få ett antal vattendammar som skapar grönskande zoner och möjlighet till rekreation till de boende. Inne i bostadsområdet planeras att grönskan ska smyga sig in mellan bebyggelsen.

Varför?

Älmhult växer och vi behöver tomter för såväl bostäder som verksamheter och handel. Det är ett resurseffektivt sätt att planera ny bebyggelse då service, handel och skolor finns i närheten. 

När?

Planarbetetet pågår och antagandet kan ske under 2021. Området börjar byggas ut 2021/2022.