Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Froafälle 12:1

Kommunen planerar för nytt verksamhetsområde i södra delen av Älmhult, söder om befintligt industriområde.

Vad?

En detaljplan ska tas fram för området Froafälle 12:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av industri och verksamheter. Planområdet ligger vid södra infarten till Älmhult och omfattas av ca 25 ha av fastigheten Froafälle 12:1.

Varför?

Älmhults kommun växer och det är viktigt att det finns möjlighet för olika verksamheter att etableras och utvecklas i kommunen. Planområdet ligger strategiskt vid Älmhults södra infart och kan kopplas på befintlig infrastruktur.

När?

Detaljplanarbetet pågår och beräknas vara klart 2022.

Läs mer om detaljplanen här. Öppnas i nytt fönster.

Planområde

Till toppen