Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults handelsplats

Ingka Centres vill omvandla området från en ren handelsplats till aktivitets- och innovationscenter.

För att kunna skapa fler mötesplatser möjliggör planen utöver handel och kontor också byggnation av centrumverksamhet, kulturella besöksanläggningar och idrottshall. Detta bidra till en plats där fler människor kommer att röra sig både dag- och kvällstid vilket även ökar tryggheten i området.

Skiss på handelsplats Älmhult och aktivitet- och handelplatsberget. Bild från Ingka Centres.

Vad?

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Haganäs handelsområde genom att tillåta fler typer av användning till exempel för
centrumverksamhet och samlingslokaler. Utvecklingen av området gör det enklare för fotgängare och cyklister att ta sig mellan handelsplatsen och Älmhult centrum.

Trafikstrukturen framför allt Östra Esplanadens anslutning till handelsområdet, utformningen av parkeringsplatserna mellan Haganässkolan och Handelsvägen ska ses över för att bli en mer trafiksäker, tydlig och trevlig miljö.

Området ligger i östra delen av Älmhult, direkt väster om väg 23 och norr om väg 120.

Illustration IKEA Handelsplats östra Älmhult.

När?

Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag på detaljplan. Planarbetet pågår och flertal utredningar tas fram. Planförslaget släpps för samråd vid årsskiftet 2021/2022. Detaljplanen beräknas vara klar vid årsskiftet 2022/2023.

Läs mer på Ingka Centres Länk till annan webbplats.

Till toppen