Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

test

Ett förslag till upphävande av tomtindelning är framtaget för Vråken 1, Älmhult och finns nu tillgängligt för samråd under 2 veckors tid från den 14 februari till och med den 1 mars 2018 

Vad är syftet med detaljplanen?

Till följd av att Haganäsvägen färdigställdes stängdes Östergatan av och två vändplaner skapades. Den norra av vändplanerna ianspråktar en mindre bit mark på fastigheten Vråken 1 och för att kunna överföra den delen till kommunens gatufastighet behöver tomtindelningen upphävas. En fastighetsreglering får inte strida mot tomtindelningen. Tomtindelningen är från 1965, det vill säga genomförandetid är slut, och har juridiska status likt en detaljplan.

Var ligger området?

Området ligger i centrala Älmhult längs med Östra Esplanaden.

Om du har synpunkter!

Om du vill lämna synpunkter på planförslaget så kan du göra det till och med den 1 mars 2018. Synpunkterna måste lämnas skriftligt. Berörda fastighetsägare ska även informera sina eventuella hyresgäster. E-post: mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult

Här hittar du planhandlingarna

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB) (illustration på karta, se framsida planbeskrivning)

Samtliga planhandlingar finns också tillgängligt i receptionen på Älmhults kommunhus, Stortorget 1, Älmhult

Vill du kontakta oss?

Du är välkommen att kontakta samhällsplanerare Anders Årman på telefon 0476-550 72 alternativt e-post anders.arman@almhult.se eller telefon 0476-550 00 eller e-post mob@almhult.se.

Till toppen