Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Plåtslagaren 6 med flera

Uppdrag: Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Plåtslagaren 6 med flera, Älmhult, Älmhults kommun.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med planen är att huvudsakligen möjliggöra för bostäder men även handel, icke störande verksamheter samt centrumändamål. Vid framtagandet av detaljplanen ska fokus ligga på att skapa attraktiva boendemiljöer.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i centrala Älmhult och begränsas i väster av Baldersgatan, i norr av fastigheterna Plåtslagaren 7 (B.T.Järn & maskin AB) och 8 (värmeverket), i öster av Torngatan och i söder av Källargatan.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Plan-PM: Plåtslagaren 6 med flera, Älmhult Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

Orienteringskarta med planområdet markerat med rött.

Orienteringskarta med planområdet markerat med rött.

Planprocessen

Planprocessen

Till toppen