Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Lejonet 7

Uppdrag: Kommunstyrelsen gav positivt planbesked gällande ansökan om planbesked för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun.

Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Lejonet 7, Älmhult, Älmhults kommun.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare bebyggelse av flerbostadshus på fastigheten Lejonet 7.

Var ligger planområdet?

Planområdet består av fastigheten Lejonet 7 som är 1836 m2 och ligger i centrala Älmhult, nordost om korsningen mellan Knutsgatan och Trädgårdsgatan.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen