Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Froafälle 12:1

Uppdrag: Miljö- och byggnämnden beslutade den 21 maj 2018 att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Fröafälle 12:1.

2019-01-01 övertar kommunstyrelsen antagande, ändringar och upphävande av detaljplaner från miljö- och byggnämnden. KS reglemente 2018-11-15 fastställt i KF 2018-12-17, § 272.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av industri i södra delen av Älmhult i enlighet med kommunens översiktsplan.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger vid södra infarten till Älmhult och omfattas av ca 25 ha av fastigheten Froafälle 12:1 och ägs av Älmhults kommun.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Plan-PM: Froafälle 12:1, Älmhult Pdf, 368.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 368.3 kB)

Orienteringskarta
Planprocessen

Planprocessen

Till toppen