Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Falken 1 & Gladan 8

Uppdrag: Kommunstyrelsen gav positivt planbesked gällande ansökan om planbesked för Falken 1 & Gladan 8, Älmhult, Älmhults kommun.

Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Falken 1 & Gladan 8, Älmhult, Älmhults kommun.

Samanfattning av ärendet

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked med syfte att möjliggöra för att ytterligare ett flerbostadshus kan uppföras på fastigheten Falken 1. De vill även uppföra ett tvåvåningshus på fastigheten Gladan 8. I dagsläget begränsas Falken 1 av prickmark. Kvarteret är bebyggt med ett antal flerbostadshus i två till fyra våningar. Det är lämpligt att förtäta kvarteret med fler bostäder. Fastigheten Gladan 8 innehåller idag ett flerbostadshus i två våningar trots att planen endast tillåter en våning med inredd vind. Det är därmed lämpligt att förtäta Gladan 8 med ett likande tvåvåningshus. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen.

Orienteringskarta

Orienteringskarta

Publicerad: