Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1)

Uppdrag:

Kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Del av Bökhult 2:1 (Vena bostadsområde, etapp 1) i Älmhult, Älmhults kommun.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder, centrum, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, nära korsningen Hallandsvägen (väg 120) och förlängningen av Norra Ringvägen. Planområdet gränsar i söder mot naturmark (som är redan planlagd för handel ändamål), i norr mot Vena mosse, i öster mot naturmark (som planlagd för hotel och kontor) och i väster mot naturmark.

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Orienteringskartan

Översiktsbild av planområdet. Den röda linjen visar planområdets ungefärliga avgränsning, den blåa linjer visar planområdets gräns för detaljplan för Del av Bökhult 2:1 (N.R. förlängning) P2020/6

Planprocessen

Planprocessen

Till toppen