Hoppa direkt till innehållet

Stenbrohults-Björnhult 1:50

Stenbrohults-Björnhult 1:50

enkelt planförfarande

Syftet med planändringen är att ta bort prickmark i väster så att befintligt garage och önskad tillbyggnad hamnar på icke prickad mark.

DetaljplanPDF (pdf, 149.8 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 116.3 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 15.4 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 13.1 kB)