D170 Hopparen 4

D170 Hopparen 4

antagandehandling

Fastigheten Hopparen 4 är planlagd för bostadsändamål, fristående hus i två våningar. I byggnaderna idag bedrivs kontorsverksamhet, som haft tidsbegränsat bygglov. Syftet med den nya detaljplanen är att ändra markanvändningen till kontor och bostäder.


Plankarta i format A2PDF (pdf, 160.7 kB)

Plankarta i format A3PDF (pdf, 145.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

UtlåtandePDF (pdf, 36.7 kB)

BullerberäkningPDF (pdf, 204.1 kB)